Vi samlar in kläder, mat och fika som vi delar

ut till de hemlösa, utsatta och behövande.

Vad vi gör

VI är en ideell förening som tillsammans arbetar för att hjälpa de hemlösa, utsatta och behövande.

Detta gör vi genom att samla in mat, fika, kläder, hygienartiklar m.m, som vi sedan delar ut till de behövande ca 1-2 gånger i månaden.

Frågor?

Välkommen att kontakta oss.